Назад

Кращі практики розробки в React: створення високоякісних додатків

зображення
Джерело: http://surl.li/jeiuh

React став популярним вибором для створення сучасних веб-додатків завдяки своїй компонентній архітектурі та ефективним можливостям рендерингу. Однак розробка надійних та підтримуваних React-додатків передбачає дотримання найкращих практик та узгоджень. У цій статті ми будемо розглядати практики, які допоможуть вам створити високоякісні додатки. Ці практики охоплюють такі аспекти розробки як організація коду та його тестування, а також поліпшення підтримуваності коду.

Організація коду: Щоб забезпечити модульну та підтримувану кодову базу, розгляньте наступні практики:

 • • Організовуйте свій код у повторно використані компоненти, дотримуючись принципу єдиності.

 • • Дотримуйте структури папок компонентів, де кожен компонент має свою власну папку з відповідними файлами (наприклад, component.js, styles.css, tests.js).

 • • Групуйте пов'язані компоненти у каталоги або підкаталоги для кращої організації та легшої навігації.


Узгодження назв: Використання послідовних та змістовних назв є важливим для читабельності коду і його структури:

 • • Вибирайте описові та зрозумілі назви для компонентів, змінних та функцій.

 • • Дотримуйтеся конвенції PascalCase для назв компонентів (наприклад, MyComponent) та camelCase для змінних та функцій (наприклад, myVariable, myFunction).

 • • Префіксуйте приватні або внутрішні функції та змінні підкресленням (наприклад, _internalFunction), щоб вказати їх передбачуване використання.


Структура компонента: Щоб забезпечити підтримуваність та повторне використання, ефективно структуруйте свої компоненти:

 • • Використовуйте функціональні компоненти та хуки React для управління станом та побічними ефектами, що сприяє більш стислому та сучасному стилю кодування.

 • • Зберігайте компоненти простими та зорієнтованими на одну мету, розділяючи проблеми для зрозумілості коду та легкості обслуговування.

 • • Витягніть повторно використану логіку у власні хуки або утилітні функції, що дозволяє повторно використовувати код у різних частинах проекту.

 • • Мінімізуйте використання вбудованих стилів та віддавайте перевагу зовнішнім CSS або CSS-in-JS бібліотекам. Це допоможе відокремити стильові проблеми від логіки компонента.


Обробка помилок: Правильна обробка помилок покращує стабільність та користувацький досвід ваших React-додатків:

 • • Реалізуйте обмеження помилок, які можна перехопити та обробляти у компонентах React, щоб запобігти аварійним ситуаціям та забезпечити належну обробку помилок.

 • • Використовуйте блоки try-catch для обробки асинхронних помилок у функціях та методах, які включають проміси або виклики API.

 • • Виводьте помилки на консоль або використовуйте лог-сервіси (logging services) для кращого налагодження та відслідковування помилок.

 • • Надавайте інформативні повідомлення про помилки та запасні інтерфейси користувача, щоб допомогти користувачам та мінімізувати розчарування при виникненні таких помилок.


Доступність: Створення доступних React-додатків забезпечує відкритість та зручність використання для всіх користувачів:

 • • Використовуйте семантичні елементи HTML (наприклад, button, input, nav ) для надання значення та покращення доступності.

 • • Забезпечте зручну навігацію клавішами та фокусом на компонентах, щоб користувачі могли легко переміщуватись без використання миші.

 • • Для зображень встановіть відповідний замінний текст, використовуючи атрибут alt, що забезпечує сумісність з екранними читачами та покращує доступність для користувачів з порушенням зору.

 • • За потреби включайте атрибути та ролі ARIA для покращення доступності власних компонентів та інтерактивних елементів.


Оптимізація продуктивності: Оптимізація продуктивності є важливою для забезпечення плавного та швидкого користувацького досвіду:

 • • Мінімізуйте непотрібні повторні рендеринги, використовуючи React.memo або shouldComponentUpdate, щоб запобігти непотрібним оновленням компонентів.

 • • Удоскональте завантаження початкової сторінки та зменшіть розмір додатка. Використовуйте техніки lazy-load та розбиття коду.

 • • Використовуйте інструменти профілювання React, щоб виявити слабкі місця в коді та оптимізувати ефективність вашого додатку.

 • • Уникайте надмірного використання великих бібліотек або непотрібних залежностей, які можуть негативно впливати на продуктивність.


Тестування: Детальне тестування забезпечує надійність та підтримуваність ваших React-додатків:

 • • Напишіть модульні тести для компонентів, функцій та хуків, використовуючи фреймворки, такі як Jest або React Testing Library.

 • • Використовуйте моментальне тестування для сталості інтерфейсу та запобігання непередбачуваним змінам.

 • • Імітуйте зовнішні залежності та API, щоб ізолювати тести та покращити їх надійність та швидкість.

 • • Досягніть високого покриття тестів, щоб виявляти та запобігати регресіям та забезпечувати захист від змін коду та оновлень.


Висновок:

Дотримання найкращих практик у React-розробці важливе для створення ефективних додатків. Організовуючи свій код, узгоджуючи назви, структуруючи компоненти, реалізовуючи функції обробки помилок та доступності, оптимізуючи продуктивність та пишучи тести, ви можете створити надійні React-додатки. Використання цих практик поліпшить ваш процес розробки та сприятиме успіху проектів.