Назад

Key Prop викрито: розуміння його ролі у віртуальному DOM в React.

зображення
Джерело: http://surl.li/irptw

У React "key" (“ключ”) prop відіграє важливу роль у оптимізації продуктивності списків. Розуміння його значення та правильна реалізація є важливими для створення ефективних додатків на React. У цій статті ми розглянемо реальний приклад використання "key" prop у додатку на React, який отримує список справ з JSONPlaceholder API. Ми обговоримо важливість "key" prop, продемонструємо його використання з повним кодом та виділимо переваги, які він приносить у оптимізацію продуктивності. Давайте зануримося в це!

Отримання та відображення списку справ з використанням "key" Prop:

Для ілюстрації важливості "key" Prop давайте створимо додаток на React, який отримує та відображає список з JSONPlaceholder API. Кожному елементу списку буде призначений унікальний "key" prop для оптимізації відображення та оновлень.

Ось повний код нашого додатку на React:

зображення

Пояснення та принцип роботи:

У вищенаведеному коді ми починаємо з імпорту необхідних залежностей з React. Ми визначаємо функціональний компонент з назвою TodoList. Всередині цього компонента ми використовуємо хук useState для ініціалізації змінної стану todos як порожній масив.

Далі ми використовуємо хук useEffect для отримання даних списку справ з JSONPlaceholder API під час монтажу компонента. Отримані дані потім зберігаються в стані todos за допомогою функції setTodos.

У JSX-коді ми рендеримо заголовок "Список справ" (“Todo List”) і невпорядкований список. Для кожного елемента справи у масиві todos ми використовуємо метод map для створення елемента списку (<li>) з заголовком справи. Тут ми присвоюємо кожному елементу списку унікальний "key" prop, використовуючи властивість id об'єкта справи.

Присвоюючи унікальний "key" prop кожному елементу списку, React може ефективно відстежувати та оновлювати окремі компоненти в межах списку, що призводить до покращення продуктивності під час рендерингу та наступних оновлень.

Переваги та найкращі практики:

Використання "key" prop приносить чимало переваг для оптимізації продуктивності в React. Ось кілька найкращих практик, які варто пам’ятати:

Унікальні та стабільні ключі: Переконайтеся, що кожне значення "key" є унікальним у межах списку і залишається стабільним під час повторного рендерингу. Це допомагає React точно ідентифікувати та оновлювати конкретні компоненти.

Сталість ключів: Під час отримання даних з API переконайтеся, що значення "key" відповідають унікальним ідентифікаторам на сервері. Це забезпечує сталість та запобігає непотрібному повторному рендерингу компонентів.

Уникайте використання індексу як ключа: Замість того, щоб використовувати індекс масиву як значення "key", краще використовувати унікальні ідентифікатори, пов'язані з даними, такі як унікальні ID або інші внутрішні атрибути.

Оновлюйте ключі при зміні порядку: Якщо список дозволяє зміну порядку елементів, переконайтеся, що відповідно оновлюєте значення "key", щоб відображати новий порядок та забезпечувати точне відображення та оновлення.

Висновок:

У React "key" prop відіграє важливу роль у оптимізації процесу рендерингу та досягненні кращої продуктивності для списків. Присвоюючи унікальні та стабільні ключі елементам списку, ми дозволяємо React ефективно відстежувати та оновлювати компоненти, що сприяє покращенню рендерингу та наступних оновлень. Дотримуючись найкращих практик, обговорених у цій статті, ви можете використовувати потужність "key" prop та будувати високопродуктивні додатки на React.