Назад

Посібник для початківців з передачі props у React

зображення
Джерело: http://surl.li/icotw

Вступ:
React, популярна бібліотека JavaScript, надає розробникам гнучкий та ефективний спосіб створення багаторазових компонентів інтерфейсу користувача. Однією з ключових концепцій React є можливість передавати props (скорочено від англ. props - властивості) від батьківських компонентів до їхніх дочірніх компонентів. У цій статті ми розглянемо значення та переваги передачі props у React, а також те, як це покращує повторне використання компонентів та їх супровід.

Розуміння props:
У React props (реквізити) використовуються для передачі даних від батьківського компонента до дочірнього. Подумайте про props як про канал зв'язку між компонентами, що дозволяє їм обмінюватися інформацією. Props можуть бути різні типи даних, включаючи рядки, числа, об'єкти, масиви і навіть функції.

Передача props:
Щоб передати реквізити від батьківського компонента до дочірнього, просто додайте потрібні props як атрибути під час рендерингу дочірнього компонента. Давайте розглянемо приклад:

зображення

зображення

У цьому фрагменті коду є два React-компоненти: ParentComponent і ChildComponent. Компонент ParentComponent рендерить екземпляр ChildComponent.

У ParentComponent до ChildComponent передаються два props:

 • 1. greeting: Це рядок зі значенням "Hello, World!". Цей prop містить вітальне повідомлення.
 • 2. numbers: Це масив, що містить числа [1, 2, 3, 4, 5]. Цей prop містить список чисел.

У дочірньому компоненті отримані props greeting і numbers деструктуруються з параметра функції. Усередині компонента prop greeting відображається у вигляді заголовка h1 зі значенням "Hello, World!".

Потім prop numbers відображається за допомогою функції map() для створення списку елементів li . Кожен елемент масиву numbers відображається як елемент li з присвоєним йому унікальним ключем. У цьому випадку числа [1, 2, 3, 4, 5] будуть відображені у вигляді нумерованого списку в елементі ul .

Загалом, батьківський компонент передає prop greeting та prop numbers дочірньому компоненту, який потім рендерить привітання та список чисел на основі цих props. Причина, чому це важливо, полягає в тому, що зазвичай дочірній компонент не має можливості використовувати константи, визначені в батьківському компоненті, а передача props дає можливість тим, хто пише на React, впорядкувати повторне використання інформації. Більше про переваги нижче!

 • 1. Повторне використання компонентів:
  Передаючи реквізити, ви можете створювати багаторазові компоненти, які можна використовувати всюди у вашому додатку. Один і той самий дочірній компонент може відображати різний вміст на основі отриманих props, що забезпечує гнучкість та ефективність коду.

 • 2. Контроль потоку даних:
  Props забезпечують односпрямований потік даних у React. Зміни props у батьківському компоненті спричиняють повторний рендеринг дочірнього компонента, гарантуючи, що інтерфейс залишається синхронізованим з основними даними.

 • 3. Зручність супроводу:
  Розбиваючи інтерфейс на менші компоненти, які можна повторно використовувати, ви покращуєте зручність супроводу вашої кодової бази. Props полегшують міркування про поведінку та вимоги до даних кожного компонента, що спрощує налагодження та модифікацію.

 • 4. Кастомізація та конфігурація:
  Props дозволяють налаштовувати компоненти. Ви можете передавати різні значення, щоб змінити вигляд або поведінку компонента, наприклад, передати інший колір або розмір для динамічної зміни стилю.

Висновок:

Передача props у React є фундаментальною концепцією, яка розкриває справжній потенціал компонентної розробки. Ефективно використовуючи props, ви можете створювати багаторазові, кастомізовані та підтримувані компоненти, в результаті чого ви отримаєте більш ефективний та масштабований додаток. Розуміння та використання можливостей props є важливим кроком на шляху до того, щоб стати досвідченим React-розробником. Щасливого кодування!

Пам'ятайте, що ця стаття лише зачіпає поверхню передачі props у React. Тож продовжуйте вивчати та експериментувати з React, щоб краще зрозуміти систему props і те, як її ефективно використовувати!