Назад

Як працює React.js під капотом?

зображення
Джерело: http://surl.li/hiruy

Під капотом React.js використовує віртуальну об'єктну модель документа (DOM - Document Object Model) та алгоритм порівняння для ефективного оновлення інтерфейсу користувача.

Структура компонентів:

Додатки React.js будуються за допомогою компонентів, які повторно використовуються. Кожен компонент представляє частину інтерфейсу користувача і може складатися з інших компонентів. Компоненти можуть мати властивості (props) і зберігати власний внутрішній стан.

Віртуальний DOM:

React.js представляє віртуальний DOM, який є спрощеним представленням фактичного DOM. Віртуальний DOM — це об'єкт JavaScript, який відображає структуру реальних елементів DOM.

Рендеринг:

Коли React компонент рендериться, він створює віртуальне представлення свого власного DOM та дочірніх компонентів.

Порівняння:

React використовує алгоритм порівняння для ефективного оновлення реального DOM. Коли змінюються стан або властивості компонента, React створює нове віртуальне представлення DOM. Потім воно порівнює новий віртуальний DOM з попереднім (здійснює порівняння), визначаючи мінімальний набір змін, необхідних для оновлення реального DOM.

Ефективні оновлення:

React оптимізовує процес оновлення, мінімізуючи операції з DOM. Замість оновлення всього DOM-дерева, він вибірково оновлює лише необхідні частини. Цей підхід покращує продуктивність шляхом зменшення кількості трудомістких операцій, необхідних для оновлення інтерфейсу користувача.

Методи життєвого циклу компонентів:

React надає методи життєвого циклу, які дозволяють розробникам виконувати дії на певних етапах життєвого циклу компонента. Ці методи включають componentDidMount, componentDidUpdate, componentWillUnmount: вони дозволяють розробникам обробляти “побічні ефекти”, виконувати AJAX-запити або відповідно оновлювати стан компонента.

Обробка подій:

React.js використовує систему синтетичних подій для обробки взаємодій користувача. Він нормалізує специфічні для браузера події та надає єдиний API для обробки подій у різних браузерах.

Односпрямований потік даних:

React дотримується односпрямованого потоку даних, також відомого як одностороння прив’язка. Дані переходять від батьківських компонентів до дочірніх через властивості (props). Дочірні компоненти можуть сповіщати батьківські компоненти про зміни за допомогою callback-функцій, переданих через властивості.

За допомогою ефективного керування віртуальним DOM та використання алгоритму порівняння, React.js мінімізує прямі операції з реальним DOM, що призводить до покращення продуктивності та більш адаптивного інтерфейсу користувача.

Зверніть увагу, що це спрощене пояснення того, як працює React.js, і внутрішні деталі його реалізації можуть відрізнятися.